Welkom op de website van Het Witte Raven Project - Kinderarmoede.be
example

ontvang een fiscaal attest voor uw steun

Vanaf heden kunnen wij u een fiscaal voordeel aanbieden indien u ons project, de armste kinderen uit uw regio steunt.
U geniet van een fiscaal voordeel van 45% op elke storting vanaf € 40. Een voorbeeld: u stort bijvoorbeeld € 100, u betaald € 45 euro minder belastingen en uw uitgave is dan slechts € 55.
Geef de armste kinderen een betere toekomst door een storting met vermelding van het regionaal project dat u wil steunen op
rekeningnummer BE27 0018 6355 1973

example

ontvang een fiscaal attest voor uw steun

Vanaf heden kunnen wij u een fiscaal voordeel aanbieden indien u ons project, de armste kinderen uit uw regio steunt.
U geniet van een fiscaal voordeel van 45% op elke storting vanaf € 40. Een voorbeeld: u stort bijvoorbeeld € 100, u betaald € 45 euro minder belastingen en uw uitgave is dan slechts € 55.
Geef de armste kinderen een betere toekomst door een storting met vermelding van het regionaal project dat u wil steunen op
rekeningnummer BE27 0018 6355 1973

example

Olé olé rosé actie van Ladies circle Waasland - Beveren steunt de Witte Raven

WEES ER NOG SNEL BIJ TOT EIND SEPTEMBER 2021. De Ladies Circle Waasland-Beveren wenst de Witte Raven een warm hart toe te dragen en steunt de Witte Raven. Als vervolg op de reeds eerdere succesvolle acties is er een nieuwe actie met heerlijke rosé wijn om de zomer goed door te komen. Bestellen kan rechtstreeks via de QR code of via de volgende
link : https://forms.gle/1ESZFg87Lhi8RCzx6

Nieuws !

Geniet van een fiscaal attest !

We zijn blij te kunnen melden dat onze VZW werd erkend voor het toekennen van fiscale attesten,
dwz dat er voor uw financiële gift een fiscaal voordeel is van 45% voor giften vanaf € 40 !

Een Voorbeeld : U stort € 100 op onze rekening en u betaalt € 45 minder belastingen met als gevolg dat uw werkelijke uitgave slechts € 55 bedraagt en u steunt er bovendien onze armste kinderen mee.

Steun ons project en geniet!

Steun het Witte Raven Project en help ons kinderarmoede in de regio te bestrijden door thuis te genieten van een heerlijk smaakvol biertje! Sinpalsken is topbier uit de regio en kunnen wij u dankzij de steun van Brouwerij De Cock aan een mooie prijs voorstellen!

U kiest uit een pakket met 3 flessen van 0,75cl of 2 flessen en een bijpassend glas in mooie geschenkverpakking, beiden aan slechts € 20, hiermee steunt u het goede doel en kan u zelf ook genieten van dit heerlijke bier!

Geen bierdrinker? U kent vast wel iemand die je dit cadeau wil geven…

Ontdek Sinpalsken op www.brouwerijdecock.com

Gratis levering in Sint-Niklaas, ophalen mogelijk in Sinaai. Thuislevering mogelijk buiten Sint-Niklaas (€ 10).

Mail uw bestelling naar pr@witteravenproject.be of sms 0486 42 72 08

Peter of Meter worden van het Witte Raven Project?

Peterschap pakket (3 jaar)

De inschrijver doet dit in eerste plaats omdat hij/zij het belang voor dit project inziet, maar krijgt een aantal faciliteiten in ruil die vooral de mogelijkheid bieden om onze organiserende club in zijn activiteiten beter te volgen.

De inschrijver kan indien hij/zij dat wenst op een zeer discrete wijze zijn steun aan onze witte raven uitbrengen.

Het sponsorpakket (1 jaar)

De inschrijver opteert voor de sponsoring van een witte raaf voor de termijn van 1 jaar en krijgt daarvoor de volgende faciliteiten ter beschikking

De duur en de kostprijs

De bijdragen zijn geldig per glijdend jaar en starten vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.

Om het project te sponsoren is er de mogelijkheid voor een inschrijving van één glijdend jaar, u bekomt dan de status van sponsor.

Voor de peterschappen hebben wij een voorkeur tot engagement van 3 jaar en u verkrijgt de status van Peterschap. Deze minimale duurtijd is noodzakelijk  om de continuïteit van het project te garanderen, op deze manier kunnen wij ons project met een grotere doeltreffendheid verder uitbouwen . De bijdrage bedraagt 500 euro per glijdend jaar.

Beperkingen

De vzw vraagt de inschrijver specifieke inzage in de communicatie die de inschrijver over zijn peterschap uitbrengt, en behoudt zicht het recht voor hieraan veto te geven of gemotiveerde correcties aan te brengen ingeval nodig.

De vzw behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren indien niet conform met de doelstellingen van de vzw of het project.

De inschrijver kan ook beperkingen opleggen aan de organiserende vzw ( www.witteravenproject.be) bij wijze van beperkte naamsvermelding, het niet publiceren van een logo, het niet kenbaar maken van zijn bijdrage aan het project…

De bijdragen worden aan ons of de betreffende regionale projecten gestort en wij of zij storten de bedragen door naar de desbetreffende “Witte Raven” via een schoolrekening. De “Witte Raven” werken in alle discretie en wij wensen hun anonimiteit te verzekeren en te bewaren.

De inschrijver ontvangt een debetnota voor het gevraagde product.

Het Witte Raven project

Het waarom: kinderarmoede in Vlaanderen

13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin met een inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.  Een groot deel van hen wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …)!

Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in o.a.:

De gevolgen zijn ingrijpend:

Alleen al in het Waasland gaat het om meer dan 4000 kinderen!

Meer info vind je in de Vlaamse Armoedemonitor rapporten:

2017: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor

2016: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedebarometer-2016-1

Naar aanleiding van zijn 40e verjaardag in 2014, besliste de club Kiwanis Waasland Sint-Niklaas om de sociale acties te focussen op het probleem van kinderarmoede in het Waasland. Daartoe werd het “Witte Raven project®” opgezet dat inmiddels vijf werkingsjaren achter de rug heeft en dankzij Kiwanis Vilvoorde Noordrand ondertussen ook in Vilvoorde van start is gegaan! In de voorbije vijf jaren is het project gestadig gegroeid: het is nu actief in 90 scholen van het Waasland.

Het Witte Raven concept

Uit een uitgebreid overleg met sociale instanties, scholen, overheden … werden  volgende conclusies getrokken:

  1. acties tegen kinderarmoede lopen best via scholen, sociale kruideniers, centra voor leerlingenbegeleiding (CLBs): de detectie van het fenomeen verloopt daar vlotter;
  2. de beste struktuur krijgen we via de scholen;
  3. detectie is één ding, actie is de uitdaging!
  4. acties organiseren, opvolgen,.. vertrouwen we best toe aan “Witte Raven”: onderwijsmensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten; met gevoel voor de problematiek, kunnen ze tactvol optreden en een oplossingsgerichte dynamiek aan de dag leggen.

Een Witte Raaf wordt door zijn schooldirectie aangeduid en krijgt het mandaat om via kleinschalige acties beperkte budgetten te besteden om in heel concrete noodsituaties bij een kind en/of een gezin een stukje financieel tegemoet te komen. De Witte Raven zetten zich in om de negatieve gevolgen van de kinderarmoede op de ontwikkeling van een kansarm kind te bestrijden.

Hun acties moeten in ruime mate aan volgende criteria voldoen :

Wat de werking in onze scholen betreft

Aan de directies van schoolgemeenschappen uit alle netten (vrij, gemeentelijk en gemeenschapsonderwijs) vroegen we geïnteresseerde medewerkers aan te spreken voor hun medewerking als “Witte Raaf”.

Die ontvingen elk een microbudget.

We vroegen hen om het toegekende microbudget te besteden aan dagdagelijkse noodsituaties, die de normale ontwikkeling van kinderen afremmen.

Zodra het microbudget op is, zorgt de betrokken Witte Raaf  voor een beknopt verslag van de besteding; een vervolgbudget kan dan toegekend worden.
Voor de opvolging en coördinatie van de acties in het Waasland werd omwille van de toegenomen omvang van het project een coördinatieteam opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de scholengemeenschappen (alle netten) en de Kiwanis Club.

In oktober 2014 ging het project in het Waasland van start met 44 Witte Raven.  Nu zijn er dat 88 ! In het schooljaar 2018-2019 werden in het Waasland 1268 kinderen geholpen.

In september 2017 stapte Kiwanis Vilvoorde Noordrand als eerste mee in het Witte Raven Project.  Ondertussen zijn nog andere regionale projecten opgestart. Geheel volgens het concept van het Wase project, bestrijden deze clubs of verenigingen de negatieve gevolgen van de kinderarmoede in hun eigen regio.

Omwille van de grote organisatorische complexiteit en de te grote belasting voor de 3 clubleden die het wase project uitvoerden, werd door Kiwanis Waasland Sint-Niklaas besloten om het wase project onder te brengen in een zelfstandige en onafhankelijke vzw zodat sociaal bewogen vrijwilligers aan het project konden meewerken zonder lid van Kiwanis te worden. Witte Raven project vzw® ging in mei 2019 van start met 9 stichtende leden en heeft de projectvoering in het Waasland volledig op zich genomen.

Momenteel zijn er in Vlaanderen reeds een  100-tal Witte Raven actief in meer dan 100 scholen en het aantal scholen en Witte Raven blijft steeds toenemen.

In het Waasland en ook in Vilvoorde wordt jaarlijks een Witte Raven bijeenkomst georganiseerd. Daarin wordt een opleidingselement ingelast (spreker, getuigenissen, …) en ook ruimte geboden voor ervaringsuitwisseling tussen de Witte Raven.

Financiering van het project

De middelen nodig om de microkredieten te financieren, komen uit de opbrengst van evenementen (Filmpremières, filmfestivals, eetfestijnen en concerten e.a.) georganiseerd door de deelnemende Kiwanis clubs, aangevuld met financiële donaties van sponsors en peters.

Verschillende donaties in natura door enkele mecenassen hebben ook wezenlijk bijgedragen tot het welslagen van de actie: winterjassen, voetballen, sportkledij, schoolgerief.

In de periode oktober 2014  tot september 2019 werd cumulatief  een bedrag van 135.445,- € besteed aan het project. Ook in het Vilvoordse werd sinds de opstart in het najaar 2017 in het eerste kwartaal van haar Witte Raven werking door Kiwanis Vilvoorde Noordrand reeds 10.000 € geïnvesteerd

De benodigde middelen zijn dus aanzienlijk! Zonder uw steun kunnen we het project dan ook niet bestendigen. Bijdragen aan het Wase project kan iedereen door steun aan Witte Raven project vzw® en door deelname aan de sponsorende Kiwanis evenementen! Steunbijdragen kunnen gestort worden op het rekeningnummer:

BE27 0018 6355 1973
Witte Raven project Vzw® 

met vermelding van het regionaal project dat u wenst te steunen

Elke storting vanaf € 40 geniet een fiscaal voordeel van 45%

Bijdragen door deelname aan het project kan via toetreding tot de vzw (lidmaatschap).  Om daarvoor contact te nemen, zie hieronder onder Contact.

Contact 

Regio Waasland:  klik hier of stuur een mail naar voorzitter@witteravenproject.be

Op onze pagina “Regionale projecten “ kan u de andere projecten terug vinden.

Verdere uitbouw van het project

In samenwerking met onze VZW zijn al soortgelijke projecten opgestart in Hasselt, Turnhout, Tessenderlo, Ieper en Vilvoorde.

Wij stellen ons concept, ervaring en know-how graag in heel Vlaanderen ter beschikking van lokale initiatieven die een “Witte Raven Project®” willen opstarten en uitbouwen.

Wens je:

stuur dan een mail daarover naar voorzitter@witteravenproject.be 

Contact

Contactpersonen

Chris Van de Sande
Voorzitter Witte Raven Project vzw®
voorzitter@witteravenproject.be

Voor de regionale contacten raadpleeg pagina “regionale projecten” 

Copyright © 2019-2021 Witte Raven project, alle rechten voorbehouden webdesign by interactive assembly