Welkom op de website van Het Witte Raven Project - Kinderarmoede.be
example

KIWANIS filmfestival 2018

Op 23 maart 2018 organiseren we opnieuw het Kiwanis filmfestival. 3 films in 3 zalen ten voordele van het Witte Raven project. U kan het project steunen door tickets te bestellen aan 30€ via pr@kiwanis-waasland.be met opgave van naam en adres. Reservatie is effectief na storting op BE84 7330 1723 0159 t.n.v. KIWANIS CINEMA. De namen van de films worden binnenkort bekendgemaakt...

example

Concert met La Petite Bande o.l.v. Sigiswald Kuijken op 15 december 2017

We willen u allen danken voor de talrijke opkomst op het Nocturne Kerstconcert van 15 december 2017 ten voordele van ons Witte Raven project® tegen kinderarmoede in het Waasland. Sigiswald Kuijken en La Petite Bande brachten ons een onvergetelijk concert met barokmuziek van Bach, Buxtehude en Teleman.    

example

Het Kiwanis Filmfestival 24 maart 2017 was een groot succes!

Vrijdag 24 maart 2017 was het weer eens verzamelen geblazen in de Siniscoop. Kiwanis Waasland Sint-Niklaas hield dan zijn traditioneel film-event, met dit jaar drie verschillende films: 1. I, Daniel Blake idanielblakeposter2 2. La la land la la land 3. Hidden figures hidden-figures-poster En aansluitend de traditionele bubbelreceptie waarop druk genetwerkt werd, zoals altijd! Wie gekomen is, steunde ons Witte Raven project®. Hartelijk dank van ons, de Witte Raven en de kansarme kinderen!  

Het Witte Raven project

 Het waarom: kinderarmoede in Vlaanderen

13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin met een inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.  Een groot deel van hen wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …)!

Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in o.a.:

De gevolgen zijn ingrijpend:

In het Waasland gaat het om een 3000 kinderen!

Meer info vind je in de Vaamse Armoedemonitor rapporten:

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor-2013-1
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor-2014-1
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor-2015

Naar aanleiding van zijn 40e verjaardag in 2014, besliste onze club om de sociale acties  voor een periode van minstens 3 jaar te focussen op het probleem van kinderarmoede in het Waasland. Daartoe werd het “Witte Raven project®” opgezet.

Het Witte Raven concept

Uit een uitgebreid overleg met sociale instanties, scholen, overheden … werden  volgende conclusies getrokken:

  1. acties tegen kinderarmoede lopen best via scholen, sociale kruideniers, centra voor leerlingenbegeleiding (CLBs): de detectie van het fenomeen verloopt daar vlotter;
  2. de beste struktuur krijgen we via de scholen;
  3. detectie is één ding, actie is de uitdaging!
  4. acties organiseren, opvolgen,.. vertrouwen we best toe aan “Witte Raven”: onderwijsmensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten; het volstaat dat ze gevoel hebben voor de problematiek, tactvol kunnen optreden en een oplossingsgerichte dynamiek aan de dag leggen.

Een Witte Raaf wordt door zijn schooldirectie aangeduid en krijgt het mandaat om via kleinschalige acties beperkte budgetten te besteden om in heel concrete noodsituaties bij een kind en/of een gezin een stukje tegemoet te komen. De Witte Raven zetten zich in om de negatieve gevolgen van de kinderarmoede te bestrijden.

Hun acties moeten in ruime mate aan volgende criteria voldoen :

Wat de werking in onze Wase scholen betreft

Aan de directies van schoolgemeenschappen uit alle netten (vrij, gemeentelijk en gemeenschaps-onderwijs) vroegen we geïnteresseerde medewerkers aan te spreken voor hun medewerking als “Witte Raaf”.

Die ontvingen elk een microkrediet van 500 €.

We vroegen hen om het toegekende microkrediet te besteden aan dagdagelijkse noodsituaties, die de normale ontwikkeling van kinderen afremmen.

Zodra het microkrediet op is, zorgt de betrokken Witte Raaf  voor een beknopt verslag van de besteding; een vervolgkrediet kan dan toegekend worden.
Voor de opvolging en coördinatie van de acties werd  een coördinatieteam opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Wase scholengemeenschappen (alle netten) en Kiwanis Waasland Sint-Niklaas.

In oktober 2014 ging het project van start met 44 Witte Raven.

Op 12.03.2015 werd door Kiwanis Sint-Niklaas in samenwerking met de gemeente Beveren een eerste Witte Raven overleg georganiseerd waarop ze met elkaar ervaringen konden uitwisselen, een ervaringsdeskundige konden ontmoeten en rondom de thematiek kinderarmoede konden brainstormen.

Op 3 juni 2016 ging het tweede Witte Raven overleg door in het Stadhuis van Sint-Niklaas.  Met een vergelijkbare agenda, aangevuld met 5 ervaringsgetuigenissen van actieve Witte Raven.

Momenteel zijn er 59 Witte Raven in  actief in 60 scholen.

Financiering van het project

De middelen nodig om de microkredieten financieren, komen uit de opbrengst van evenementen (Filmpremières, Filmfestivals, concerten e.a.) georganiseerd door Kiwanis Waasland Sint-Niklaas, aangevuld met financiële donaties van sponsors en peters.

Verschillende donaties in natura door enkele mecenassen hebben ook wezenlijk bijgedragen tot het welslagen van de actie: winterjassen, voetballen, sportkledij, schoolgerief.

In de periode oktober 2014  tot 19 januari 2017 werd door Kiwanis Waasland Sint-Niklaas ongeveer 59.000,- € in het project geïnvesteerd. De benodigde middelen zijn dus aanzienlijk! Zonder uw steun kunnen we het project dan ook niet bestendigen.

Bijdragen kan iedereen door de aankoop van tickets voor onze Filmpremière en eventuele andere evenementen!

Verdere uitbouw van het project

Wens je:

stuur dan een mail daarover naar soccom@kiwanis-waasland.be .

 

Copyright © 2015-2018 Kiwanis Waasland, alle rechten voorbehouden webdesign by interactive assembly