Welkom op de website van Het Witte Raven Project - Kinderarmoede.be
example

Concert van de hoop

Op vrijdag 9 november organiseren we het “concert van de hoop” in de Sint-Nicolaaskerk in Sint-Niklaas.

Het is de vierde keer dat we een klassiek concert organiseren om fondsen te werven voor ons Witte Raven project.

In het teken van de 100-jarige herdenking van het einde van de 1ste wereldoorlog brengt kamerkoor Koriolis een passend repertoire.
Ze worden ondersteund door soliste Penelope Turner en begeleid door piano en 4 trombonespelers. 

WO1, 100 jaar later, de herdenking van het EINDE van een vreselijke tijd, een STARTPUNT van hoop en een begin van HEROPBOUW : een metafoor die we graag projecteren op onze missie om kinderen van nu te helpen.

 

example

36ste MOSSELFEEST

SAVE THE DATE: zaterdag 6 oktober 2018. 

Mosselfeest van Kiwanis Vilvoorde Noodrand in Kampenhout, Ons Tehuis Brabant.

Kaarten en sponsordossier vanaf nu te verkrijgen!

example

Witte Raven Bijeenkomst

Dinsdag 22 mei komen we naar jaarlijkse gewoonte weer samen met alle Witte Raven om ervaringen te delen.
Bij deze een warme oproep om zeker aanwezig te zijn. Inschrijven kan tot 10 mei.

Het Witte Raven project

Het waarom: kinderarmoede in Vlaanderen

13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin met een inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.  Een groot deel van hen wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …)!

Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in o.a.:

De gevolgen zijn ingrijpend:

Alleen al in het Waasland gaat het om meer dan 4000 kinderen!

Meer info vind je in de Vlaamse Armoedemonitor rapporten:

2017: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor

2016: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedebarometer-2016-1

Naar aanleiding van zijn 40e verjaardag in 2014, besliste de club Kiwanis Waasland Sint-Niklaas om de sociale acties  voor een periode van minstens 3 jaar te focussen op het probleem van kinderarmoede in het Waasland. Daartoe werd het “Witte Raven project®” opgezet dat inmiddels aan zijn vierde werkingsjaar toe is en dankzij Kiwanis Vilvoorde Noordrand ondertussen ook in Vilvoorde van start is gegaan!

Het Witte Raven concept

Uit een uitgebreid overleg met sociale instanties, scholen, overheden … werden  volgende conclusies getrokken:

  1. acties tegen kinderarmoede lopen best via scholen, sociale kruideniers, centra voor leerlingenbegeleiding (CLBs): de detectie van het fenomeen verloopt daar vlotter;
  2. de beste struktuur krijgen we via de scholen;
  3. detectie is één ding, actie is de uitdaging!
  4. acties organiseren, opvolgen,.. vertrouwen we best toe aan “Witte Raven”: onderwijsmensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten; met gevoel voor de problematiek, kunnen ze tactvol optreden en een oplossingsgerichte dynamiek aan de dag leggen.

Een Witte Raaf wordt door zijn schooldirectie aangeduid en krijgt het mandaat om via kleinschalige acties beperkte budgetten te besteden om in heel concrete noodsituaties bij een kind en/of een gezin een stukje financieel tegemoet te komen. De Witte Raven zetten zich in om de negatieve gevolgen van de kinderarmoede op de ontwikkeling van een kansarm kind te bestrijden.

Hun acties moeten in ruime mate aan volgende criteria voldoen :

Wat de werking in onze scholen betreft

Aan de directies van schoolgemeenschappen uit alle netten (vrij, gemeentelijk en gemeenschapsonderwijs) vroegen we geïnteresseerde medewerkers aan te spreken voor hun medewerking als “Witte Raaf”.

Die ontvingen elk een microbudget.

We vroegen hen om het toegekende microbudget te besteden aan dagdagelijkse noodsituaties, die de normale ontwikkeling van kinderen afremmen.

Zodra het microbudget op is, zorgt de betrokken Witte Raaf  voor een beknopt verslag van de besteding; een vervolgbudget kan dan toegekend worden.
Voor de opvolging en coördinatie van de acties in het Waasland werd omwille van de toegenomen omvang van het project een coördinatieteam opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de scholengemeenschappen (alle netten) en de Kiwanis Club

In oktober 2014 ging het project in het Waasland van start met 44 Witte Raven.  Nu zijn er dat 84!

In september 2017 stapte Kiwanis Vilvoorde Noordrand mee in het Witte Raven Project.  Geheel volgens het concept van het Wase project, bestrijdt deze club negatieve gevolgen van de kinderarmoede in het Vilvoordse.

Momenteel zijn er in Vlaanderen reeds een  100-tal Witte Raven actief in meer dan 100 scholen en het aantal scholen en Witte Raven blijft steeds toenemen.

In het Waasland en ook in Vilvoorde wordt jaarlijks een Witte Raven bijeenkomst georganiseerd. Daarin wordt een opleidingselement ingelast (spreker, getuigenissen, …) en ook ruimte geboden voor ervaringsuitwisseling tussen de Witte Raven.

Financiering van het project

De middelen nodig om de microkredieten te financieren, komen uit de opbrengst van evenementen (Filmpremières, filmfestivals, eetfestijnen en concerten e.a.) georganiseerd door de deelnemende Kiwanis clubs, aangevuld met financiële donaties van sponsors en peters.

Verschillende donaties in natura door enkele mecenassen hebben ook wezenlijk bijgedragen tot het welslagen van de actie: winterjassen, voetballen, sportkledij, schoolgerief.

In de periode oktober 2014  tot oktober 2018 werd door Kiwanis Waasland Sint-Niklaas ongeveer 109.000,- € in het project geïnvesteerd.  Ook in het Vilvoordse werd sinds de opstart in het najaar 2017 in het eerste kwartaal van haar Witte Raven werking door Kiwanis Vilvoorde Noordrand reeds 10.000 € geïnvesteerd

De benodigde middelen zijn dus aanzienlijk! Zonder uw steun kunnen we het project dan ook niet bestendigen. Bijdragen kan iedereen door steun en deelname aan onze evenementen!

Contact

Regio Waasland:  klik hier of stuur een mail naar soccom@kiwanis-waasland.be.

Regio Vilvoorde en Noordrand:  klik hier of stuur een mail naar witteraven@kiwanisvilvoordenoordrand.be.

Verdere uitbouw van het project

Wens je:

stuur dan een mail daarover naar soccom@kiwanis-waasland.be of naar witteraven@kiwanisvilvoordenoordrand.be.

 

Copyright © 2015-2018 Kiwanis Waasland, alle rechten voorbehouden webdesign by interactive assembly