Welkom op de website van Het Witte Raven Project - Kinderarmoede.be
example

BNP PARIBAS FORTIS Foundation

BNP PARIBAS FORTIS Foundation draagt ons Witte Raven project een warm hart toe.

Ze besloten ons project te steunen met 15000€. Goed voor 30 nieuwe scholen !

Vorig schooljaar werden reeds meer dan 700 kinderen in 63 scholen actief ondersteund dankzij het Witte Raven project.
We hopen dan ook dat we mogen blijven rekenen op de steun van al onze sympathisanten, want samen maken we het verschil.

Merci nogmaals aan BNP PARIBAS FORTIS, we zullen het goed besteden.

example

KIWANIS Vilvoorde Noordrand Film& Spaghetti

Op zondag 18 februari gaat voor de 16de keer onze jaarlijkse film-matinee en daaropvolgende spaghetti lunch door in cc Het Bolwerk te Vilvoorde.

example

KIWANIS filmfestival 2018

Op 23 maart 2018 organiseren we opnieuw het Kiwanis filmfestival.

3 films in 3 zalen ten voordele van het Witte Raven project.

U kan het project steunen door tickets te bestellen aan 30€ via pr@kiwanis-waasland.be met opgave van naam en adres.
Reservatie is effectief na storting op BE84 7330 1723 0159 t.n.v. KIWANIS CINEMA.

De namen van de films worden binnenkort bekendgemaakt…

Het Witte Raven project

Het waarom: kinderarmoede in Vlaanderen

13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin met een inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.  Een groot deel van hen wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …)!

Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in o.a.:

De gevolgen zijn ingrijpend:

Alleen al in het Waasland gaat het om meer dan 4000 kinderen!

Meer info vind je in de Vlaamse Armoedemonitor rapporten:

2017: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor

2016: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedebarometer-2016-1

Naar aanleiding van zijn 40e verjaardag in 2014, besliste de club Kiwanis Waasland Sint-Niklaas om de sociale acties  voor een periode van minstens 3 jaar te focussen op het probleem van kinderarmoede in het Waasland. Daartoe werd het “Witte Raven project®” opgezet dat inmiddels aan zijn vierde werkingsjaar toe is en dankzij Kiwanis Vilvoorde Noordrand ondertussen ook in Vilvoorde van start is gegaan!

Het Witte Raven concept

Uit een uitgebreid overleg met sociale instanties, scholen, overheden … werden  volgende conclusies getrokken:

  1. acties tegen kinderarmoede lopen best via scholen, sociale kruideniers, centra voor leerlingenbegeleiding (CLBs): de detectie van het fenomeen verloopt daar vlotter;
  2. de beste struktuur krijgen we via de scholen;
  3. detectie is één ding, actie is de uitdaging!
  4. acties organiseren, opvolgen,.. vertrouwen we best toe aan “Witte Raven”: onderwijsmensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten; met gevoel voor de problematiek, kunnen ze tactvol optreden en een oplossingsgerichte dynamiek aan de dag leggen.

Een Witte Raaf wordt door zijn schooldirectie aangeduid en krijgt het mandaat om via kleinschalige acties beperkte budgetten te besteden om in heel concrete noodsituaties bij een kind en/of een gezin een stukje financieel tegemoet te komen. De Witte Raven zetten zich in om de negatieve gevolgen van de kinderarmoede op de ontwikkeling van een kansarm kind te bestrijden.

Hun acties moeten in ruime mate aan volgende criteria voldoen :

Wat de werking in onze scholen betreft

Aan de directies van schoolgemeenschappen uit alle netten (vrij, gemeentelijk en gemeenschapsonderwijs) vroegen we geïnteresseerde medewerkers aan te spreken voor hun medewerking als “Witte Raaf”.

Die ontvingen elk een microbudget.

We vroegen hen om het toegekende microbudget te besteden aan dagdagelijkse noodsituaties, die de normale ontwikkeling van kinderen afremmen.

Zodra het microbudget op is, zorgt de betrokken Witte Raaf  voor een beknopt verslag van de besteding; een vervolgbudget kan dan toegekend worden.
Voor de opvolging en coördinatie van de acties in het Waasland werd omwille van de toegenomen omvang van het project een coördinatieteam opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de scholengemeenschappen (alle netten) en de Kiwanis Club

In oktober 2014 ging het project in het Waasland van start met 44 Witte Raven.

In september 2017 stapte Kiwanis Vilvoorde Noordrand mee in het Witte Raven Project.  Geheel volgens het concept van het Wase project, bestrijdt deze club negatieve gevolgen van de kinderarmoede in het Vilvoordse.

Momenteel zijn er in Vlaanderen reeds een  100-tal Witte Raven in  actief in 60 scholen en het aantal scholen en Witte Raven blijft steeds toenemen.

In het Waasland en ook in Vilvoorde wordt jaarlijks een Witte Raven bijeenkomst georganiseerd. Daarin wordt een opleidingselement ingelast (spreker, getuigenissen, …) en ook ruimte geboden voor ervaringsuitwisseling tussen de Witte Raven.

Financiering van het project

De middelen nodig om de microkredieten te financieren, komen uit de opbrengst van evenementen (Filmpremières, filmfestivals, eetfestijnen en concerten e.a.) georganiseerd door de deelnemende Kiwanis clubs, aangevuld met financiële donaties van sponsors en peters.

Verschillende donaties in natura door enkele mecenassen hebben ook wezenlijk bijgedragen tot het welslagen van de actie: winterjassen, voetballen, sportkledij, schoolgerief.

In de periode oktober 2014  tot oktober 2017 werd door Kiwanis Waasland Sint-Niklaas ongeveer 77.000,- € in het project geïnvesteerd.  Ook in het Vilvoordse werd sinds de opstart in het najaar 2017 in het eerste kwartaal van haar Witte Raven werking door Kiwanis Vilvoorde Noordrand reeds 10.000 € geïnvesteerd

De benodigde middelen zijn dus aanzienlijk! Zonder uw steun kunnen we het project dan ook niet bestendigen. Bijdragen kan iedereen door steun en deelname aan onze evenementen!

Contact

Regio Waasland:  klik hier of stuur een mail naar soccom@kiwanis-waasland.be.

Regio Vilvoorde en Noordrand:  klik hier of stuur een mail naar witteraven@kiwanisvilvoordenoordrand.be.

Verdere uitbouw van het project

Wens je:

stuur dan een mail daarover naar soccom@kiwanis-waasland.be of naar witteraven@kiwanisvilvoordenoordrand.be.

 

Copyright © 2015-2018 Kiwanis Waasland, alle rechten voorbehouden webdesign by interactive assembly