Welkom op de website van Het Witte Raven Project - Kinderarmoede.be
example

Filmpremière een succes!

Onze filmpremière was weerom een succes met 3 volle zalen!

Wij danken de aanwezigen voor hun steun aan ons project “Witte Raven”.

Tot volgend jaar?

 

Het Witte Raven project

Het waarom: kinderarmoede in Vlaanderen

13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin met een inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.  Een groot deel van hen wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …)!

Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in o.a.:

De gevolgen zijn ingrijpend:

In het Waasland gaat het om een 3000 kinderen!

Meer info vind je in de Vaamse Armoedemonitor rapporten:

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor-2013-1
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor-2014-1
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor-2015

Naar aanleiding van zijn 40e verjaardag in 2014, besliste onze club om de sociale acties  voor een periode van minstens 3 jaar te focussen op het probleem van kinderarmoede in het Waasland. Daartoe werd het “Witte Raven project®” opgezet.

Het Witte Raven concept

Uit een uitgebreid overleg met sociale instanties, scholen, overheden … werden  volgende conclusies getrokken:

  1. acties tegen kinderarmoede lopen best via scholen, sociale kruideniers, centra voor leerlingenbegeleiding (CLBs): de detectie van het fenomeen verloopt daar vlotter;
  2. de beste struktuur krijgen we via de scholen;
  3. detectie is één ding, actie is de uitdaging!
  4. acties organiseren, opvolgen,.. vertrouwen we best toe aan “Witte Raven”: onderwijsmensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten; het volstaat dat ze gevoel hebben voor de problematiek, tactvol kunnen optreden en een oplossingsgerichte dynamiek aan de dag leggen.

Een Witte Raaf wordt door zijn schooldirectie aangeduid en krijgt het mandaat om via kleinschalige acties beperkte budgetten te besteden om in heel concrete noodsituaties bij een kind en/of een gezin een stukje tegemoet te komen. De Witte Raven zetten zich in om de negatieve gevolgen van de kinderarmoede te bestrijden.

Hun acties moeten in ruime mate aan volgende criteria voldoen :

Wat de werking in onze Wase scholen betreft

Aan de directies van schoolgemeenschappen uit alle netten (vrij, gemeentelijk en gemeenschaps-onderwijs) vroegen we geïnteresseerde medewerkers aan te spreken voor hun medewerking als “Witte Raaf”.

Die ontvingen elk een microkrediet van 500 €.

We vroegen hen om het toegekende microkrediet te besteden aan dagdagelijkse noodsituaties, die de normale ontwikkeling van kinderen afremmen.

Zodra het microkrediet op is, zorgt de betrokken Witte Raaf  voor een beknopt verslag van de besteding; een vervolgkrediet kan dan toegekend worden.
Voor de opvolging en coördinatie van de acties werd  een coördinatieteam opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Wase scholengemeenschappen (alle netten) en Kiwanis Waasland Sint-Niklaas.

In oktober 2014 ging het project van start met 44 Witte Raven.

Op 12.03.2015 werd door Kiwanis Sint-Niklaas in samenwerking met de gemeente Beveren een eerste Witte Raven overleg georganiseerd waarop ze met elkaar ervaringen konden uitwisselen, een ervaringsdeskundige konden ontmoeten en rondom de thematiek kinderarmoede konden brainstormen.

Momenteel zijn er 54 Witte Raven in evenveel scholen actief.

Financiering van het project

De middelen nodig om de microkredieten financieren, komen uit de opbrengst van evenemeneten (Filmpremières, concerten e.a.) georganiseerd door Kiwanis Waasland Sint-Niklaas, aangevuld met financiële donaties van sponsors en peters.

Verschillende donaties in natura door enkele mecenassen hebben ook wezenlijk bijgedragen tot het welslagen van de actie: winterjassen, voetballen, sportkledij, schoolgerief.

Bijdragen kan iedereen door de aankoop van tickets voor onze Filmpremière en eventuele andere evenementen!

 

Verdere uitbouw van het project

Wens je:

stuur dan een mail daarover naar soccom@kiwanis-waasland.be .

 

Copyright © 2015-2016 Kiwanis Waasland, alle rechten voorbehouden webdesign by interactive assembly